ساختمان اداری تجاری هادی

توضیحات

این پروژه در سردارجنگل جنوبی تقاطع میرزابابایی و در ۶ طبقه ساخته شده که ۱ طبقه آن در زیر زمین است. ۴ طبقه اداری، ۱ طبقه تجاری شامل  ۱ مغازه بزرگ همچنین ۱ طبقه پارکینگ میباشد.

جزئیات پروژه

این پروژه در سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۲ به بهره برداری رسید.

کلیه عملیات طراحی ، محاسبه و اجرایی نما و تجاری هم کف توسط شرکت مهندسی هیرادسازه انجام گردید.

نمای پروژه
کامپوزیت
۰%
فریم لس
۰%
سنگ
۰%